GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KNJIŽNICA
NORME I STANDARDI
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Tel: 021 303 309, Fax: 021 465 117
E-mail: biblioteka@gradst.hr

 

Popis normi i standarda
u fondu knjižnice Građevinsko-arhitektonskog fakulteta

 

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992

 

 

 
 

UDK 624.012.4(083.74)

         HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-1-1 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija -1-1. dio: opća pravila i pravila za zgrade (ENV 1992-1-1:1991) = eurocode 2: design of concrete structures - part 1-1: general rules and rules for buildings (ENV 1992-1-1:1991). - Zagreb : Hrvatski zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-1-1

 

 

UDK 624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-1-2 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija -1-2. dio: opća pravila - proračun konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996) = eurocode 2: design of concrete structures - part 1-2: general rules - structural fire design (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996). - Zagreb : Hrvatski zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 50 str. : ilustr.; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-1-2

 

 

UDK 624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-1-3 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija - 1-3. dio: opća pravila - predgotovljeni betonski elementi i konstrukcije (ENV 1992-1-3:1994) = eurocode 2: design of concrete structures - part 1-3: general rules - precast concrete elements and structures (ENV 1992-1-3:1994). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-1-3

 

 

UDK 624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-1-4 : eurocode 2: projektiranje betonskih konstrukcija: 1-4. dio: opća pravila - lakoagregatni beton (ENV 1992-1-4:1994) = eurocode 2: design of concrete structures - part 1-4: general rules - lightweight aggregate concrete with closed structures (ENV 1992-1-4:1994). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 20 str. ; 30 cm

Tekst na engl. jeziku.

Sign. HRN ENV 1992-1-4

 

 

UDK  624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-1-5 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija - 1.5. dio: opća pravila - konstrukcije sa slobodnim i vanjskim nategama (ENV 1992-1-5:1994) = eurocode 2: design of concrete structures - part 1-5: general rules - structures with unbonded and external prestressing tendors (ENV 1992-1-5:1994). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 11 str. ; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-1-5

 

 

UDK  624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-1-6 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija - 1-6. dio: opća pravila - nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992-1-6:1994) = eurocode 2: design of concrete structures - part 1-6: general rules - plain concrete structures (ENV 1992-1-6:1994). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 11 str. ; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-1-6

 

 

UDK  624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-2 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija - 2. dio: betonski mostovi (ENV 1992-2:1996) = eurocode 2: design of concrete structures - part 2: concrete bridges (ENV 1992-2:1996). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-2

 

 

UDK  624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-3 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija - 3.dio: betonski temelji (ENV 1992-3:1998) = eurocode 2: design of concrete structures - part 3: concrete foundations (ENV 1992-3:1998). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 19 str. : ilustr. ; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-3

 

 

UDK  624.012.4(083.74)

HRVATSKA prednorma HRN ENV 1992-4 : eurokod 2: projektiranje betonskih konstrukcija - 4.dio: spremnici tekućina i rastresitih materijala (ENV 1992-4:1998) = eurocode 2: design of concrete structures - part 4: liquid retaining and containment structures (ENV 1992-4:1998). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

Sign. HRN ENV 1992-4

 

Pripremila:
Nikolina Škrabić, prof., dipl. knjiž.


KNJIŽNICA O KNJIŽNICI KNJIGE ČASOPISI

Zadnja promjena: 15.12.2006

Dijana.Erceg@gradst.hr